"Loading..."

KLIFA - Dotace

Zprostředkujeme dotace na projekty energetických úsporze zdrojů jako:

  • Evropské strukturální fondy
  • Programy financované z národních zdrojů

V této oblasti nabízíme:

  • zdarma posouzení Vašeho záměru a doporučení vhodného dotačního programu,
  • příprava žádosti o dotaci s veškerou související administrativou,
  • příprava výběrových řízení na dodavatele, pokud to bude u Vašeho projektu vyžadováno,
  • administrace dotačního projektu dle pravidel poskytovatele podpory, a to jak v realizační fázi, tak v době udržitelnosti
  • zpracování žádostí o platbu
  • komunikace s poskytovatelem dotace a veškeré další kroky související s realizací Vašeho projektu.